Kinyeri.hu - ÁSZF és Adatkezelés

Előszó, és jogi nyilatkozat:

 

A kinyeri.hu egy közösségi tippadó oldal. Az Oldalon való szavazás ingyenes, és az is marad. Egyedi rendszerünk lemásolása vagy az arra tett kísérletek jogi következményekkel járnak. Az Oldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak. Az Oldal független helyszín, nem birtokolja szerencsejáték szervezet. A Szolgáltató nem szerencsejáték szervezéssel foglalkozó szervezet, harmadik személy által befolyásolva nincs. Az Oldal kizárólag a látogatók véleménye alapján hozza meg döntéseit. Az itt közölt információk célja a tájékoztatás és a szórakoztatás. 

A kinyeri.hu nem szervez fogadásokat!

Fogadásnak minősül minden: tét fizetése fejében történő, egy jövőbeli esemény véletlen bekövetkezésének eltalálására, vagy egy jövőbeli esemény kimenetelének eltalálására vonatkozó játék.

A kinyeri.hu nem szervez szerencsejátékot!

Mit nevezünk szerencsejátéknak? Az Szjtv. 1. § (1) bekezdése szerint szerencsejáték minden olyan játék, amelyben a játékos pénz fizetése vagy vagyoni érték nyújtása fejében, meghatározott feltételek fennállása vagy bekövetkezése esetén pénznyereményre, vagy más vagyoni értékű nyereményre válik jogosulttá. A nyerés vagy a vesztés kizárólag, vagy túlnyomórészt a véletlentől függ. A fenti jogszabályi rendelkezésnek megfelelően tehát három tényállási elem van, amelyek együttes teljesülése alapján egy játék szerencsejátéknak minősíthető: a játékosnak pénzt kell fizetnie, vagy vagyoni értéket kell nyújtania, amelynek fejében meghatározott feltételek fennállása, vagy bekövetkezése esetén, jogosulttá kell válnia pénznyereményre vagy más vagyoni értéket képviselő nyereményre és a nyerésnek, vagy vesztésnek a játékban kizárólag, vagy túlnyomórészt a véletlentől kell függenie. Szerencsejátékban kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt! A szerencsejáték függőséget okozhat. Játssz felelősségteljesen!

Az Oldal használata, és az azzal járó bevételszerzési lehetőségek minden esetben ingyenesek, szolgáltatás vásárlásához kötve nincsenek!

Weboldalunk internacionális szinten elérhető minden látogató számára, éppen ezért a látogatók saját felelőssége tájékozódni arról, hogy a feltüntetett kaszinókra és fogadóirodákra milyen jogszabályok vonatkoznak tartózkodási helyükön.

A kinyeri.hu legjobb tudása szerint igyekszik az oldalon pontos és naprakész számadatokat feltüntetni,viszont nem tudja garantálni a látogatók számára, hogy a feltüntetett adatok mindig helyesek és naprakészek. Tevékenységünk évekre visszamenőleg visszaellenőrizehtő és rendelkezünk nyílt csevegővel is, ahol a felhasználók megoszthatják egymással észrevételeiket és tapasztalataikat. Amennyiben eltérést vélsz felvedezni kérlek jelezd felénk az alábbi e-mail címen: kinyeri.hu@gmail.com

Az oldalon feltüntetett nyereményjátékok és versenyek partnereink kérésére kerülnek megrendezésre, a nyereményeket pedig kupon formájában adjuk át az arra jogosultaknak. Az így megszerzett kuponok kizárólag a feltüntetett partner oldalán írhatóak jóvá.

Oldalunk használatával a felhasználók sportfogadás, illetve kaszinó egyenlegre tehetnek szert partnereink oldalán. Az ilyen típusú kifizetéseknél Latrovszki Tamás E.V. nem minősül kifizetőnek. A kifizetésekért minden esetben az érintett partneroldal felel. A látogatók saját felelőssége tájékozódni adózási kötelezettségeikről.

Céginfó:

 

Teljes név: Latrovszky Tamás E.V.
Adószám: 59444684-1-41
Székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 35. 2. em. 7.

 

Adatkezelési nyilatkozat

 

Általános rendelkezések: Latrovszky Tamás E.V., mint Adatkezelő az általa üzemeltetett kinyeri.hu (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek (a továbbiakban: „Ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató alapján jár el.
Az Ügyfél az eseményértesítőre, hírlevélre történő feliratkozással, regisztrációval magára nézve
kötelezőnek fogadja el a jelen rendelkezéseit. Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő
hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól. Az Adatkezelő elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az Oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra. A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik. A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

1.1 Adatkezeléssel kapcsolatos információk

Adatkezelő felelőssége és elérhetősége:

Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében Latrovszky Tamás E.V. az adatkezelő (a
továbbiakban: Adatkezelő). Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek: kinyeri.hu@gmail.com
Adatkezelő: Latrovszky Tamás E.V.
Felelősségi körök: Összes tevékenység

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti - cookie szabályzat elfogadása, előfizetés esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik. Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, illetve vásárláskor elektronikus számla jogszerűen kiállítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja. A Szolgáltató minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:

⦁ Vezetéknév, keresztnév, cégnév és kapcsolattartó neve (cég esetén)
⦁ Székhely címe (cég esetén), lakcím, levelezési cím
⦁ E-mail cím
⦁ Telefonszám
⦁ Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)

Adatkezelés időtartama:

⦁ Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig
⦁ Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év
⦁ Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év
Adattovábbítás feltételei
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat - a szükséges mértékben - továbbíthatja a következő területeken
tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:
⦁ Adatfeldolgozás
⦁ Jogi képviselet
⦁ Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
⦁ Kézbesítés
⦁ Könyvelés
⦁ Követeléskezelés
⦁ Marketing
⦁ Számlázás

Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés:

Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére történő felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben vagy postai levél formájában, a Kapcsolat menüpontban megjelölt elérhetőségekre. Cookie-k (sütik) kezelése: A Cookie nyilatkozatban olvashat bővebben a sütik (cookie-k) kezeléséről.

Fogalmak:

⦁ Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

⦁ Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés

⦁ Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele

⦁ Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

⦁ ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek

⦁ Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

⦁ Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e

⦁ Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

⦁ Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy

⦁ Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, kinyeri.hu weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói

⦁ Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

⦁ Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)

⦁ Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel weboldalon köt szerződést termék
értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására

⦁ Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre

⦁ Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ

⦁ Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások

⦁ Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett kinyeri.hu és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai.

 

Általános Szerződési Feltételek

I. Az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) tartalma

A jelen felhasználási feltételek („Szabályzat”) a Szolgáltató (kinyeri.hu) oldalán elérhető szolgáltatások igénybevételének részletes feltételeit tartalmazza. Felhasználónak minősül a kinyeri.hu Facebook oldal, Facebook csoport, Telegram csoport, Discord szerver, Instagram oldal, valamint weboldalának (egyaránt: „Oldal”) látogatója, illetőleg mindenki, aki a Latrovszky Tamás E.V. bármely további médiafelületeit és ingyenes, vagy fizetős szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit. A Latrovszky Tamás E.V. (kinyeri.hu) bármikor jogosult a Szabályzat módosítására egyeztetés nélkül. Ezzel együtt a Felhasználó elfogadja, hogy jelen szabályzat módosítása kizárólag Szolgáltató (Latrovszky Tamás E.V.) jogosultságai alá tartozik. A módosításról rövid felhívás formájában az Oldalon, és/vagy levélben tájékoztatja a Felhasználókat hatályba lépés előtt 3 munkanapon belül. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. Az Oldal bármikor frissítheti, módosíthatja vagy kiegészítheti a szerződési feltételeket. Csak abban az esetben tudja a továbbá igénybe venni az Oldal szolgáltatásait amennyiben a módosult Általános Szerződési Feltételeket megismerte, elfogadja és eleget tesz a fenti „Szolgáltató” által megfogalmazott követelményrendszernek. A Felhasználó csakis maga felelősségére nyitja meg az oldalt, olyan országból amelynek jogrendszerében legalitást élvez az internetes szerencsejáték.
Az Oldal és annak szolgáltatásainak működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi nyilatkozat) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői

Az Oldal használatát kizárólagosan törvényileg nagykorú (Magyarországon 18. évüket betöltött önálló személy)
Felhasználók számára ajánlott, fenntartott. Mivel néhány ország jogrendszere más életkori határt szabhat meg, a Felhasználónak be kell töltenie a tartózkodási helye szerinti országban hatályos részvétel korhatárát is. A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása sportesemények egyéni véleményéről, magyar és nemzetközi viszonylatban egyaránt. Az Oldal látogatásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerencsejáték függőséget okozhat és kijelenti, hogy tisztában van a szerencsejátékkal kapcsolatos veszélyekkel, továbbá elolvasta a játékosvédelmi tájékoztatást. Az Oldal információt, tanácsot és útmutatót ad a téma iránt érdeklődőknek. Az Oldalon található információk nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsnak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Oldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Szolgáltató független szervezet, nem: birtokolja, látja el információkkal, befolyásolja, tulajdonolja: szerencsejáték szervezet, sportcsapat, sportoló. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által az Oldalra továbbított ötleteket, képeket, elképzeléseket, és egyéb anyagokat bármilyen formában felhasználni. Tilos az Oldalra jogszabályba ütköző, pornográf, obszcén, vallási meggyőződést sértő, rasszista, rágalmazó, hírnévrontó, fenyegető, vagy más módon kifogásolható anyagot feltölteni, vagy ezekkel kapcsolatban posztolni, hozzászólni.

III. Prémium szolgáltatások

A Szolgáltatói fizetős tartalmak, prémium kategóriája, az Oldalon tájékoztatásban megjelölt részvételi díj kiegyenlítésével érhető el a Felhasználók számára. A Felhasználó előfizetést vásárolhat valamely befizetési formával (bővebb felvilágosítást kaphat a Szolgáltatótól üzenetben). Az összeg a Szolgáltató számlájára való beérkezésétől számított 72 órán belül a Felhasználó egy zárt részleg keretein belül juthat hozzá a prémium tartalomhoz.
Amikortól a Felhasználó a prémium tartalmak birtokába jut, „Előfizető”-vé válik és elállási joga nincsen. A Felhasználó jogában áll a tagsága felfüggesztésére, szüneteltetésére, illetve a maradék idő letöltésére a Szolgáltatóval előre egyeztetett, meghatározott időintervallumok között. A Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy az előfizetési díj visszatérítési garancia
elbírálása/döntései/bejelentése/visszavonása a Szolgáltató (Latrovszky Tamás E.V.) kizárólagos jogkörei közé tartozik. Előfizetőink aktuális sportmérkőzések elemzéseit, és esélylatolgatásait olvashatják, vásárolt tagságtól függően, ez lehet 1 hetes, 1 hónapos, 6 hónapos, 12 hónapos...stb. tagság. A Szolgáltató alapvetően szórakozási célra ajánlja a szolgáltatásait, a Felhasználó (beleértve az Előfizetőket is) tudomásul veszi, hogy mindennemű sportfogadás kockázattal jár. További a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tesz közvetett, sem közvetlen: ajánlást, felhívást, buzdítást, utalást semmiféle szerencsejátékban való részvételre, a Felhasználó saját felelősségére használja fel az Oldalon leközölt információkat. Éppen ezért a Szolgáltató nem garantálja, hogy az összes felvitt ajánlás pozitív kimenetelű lesz. Az esetleges pénzügyi veszteségekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Felhasználó / Előfizető számára tilos a Szolgáltatótól kapott bármilyen információ továbbadása harmadik személynek/szervnek, az interneten való feltüntetése, ill. bármilyen nemű terjesztése, publikálása a Szolgáltató írásbeli engedélye és/vagy forrásmegjelölés nélkül. A Felhasználó / Előfizető köteles megadni a szolgáltatás igénybevételét igazoló elektronikus számla
kiállításához szükséges személyes adatait (valódi név, bejelentett lakcím, élő e-mail cím). A Szolgáltató (Latrovszky Tamás E.V.) nem vállal felelősséget azon szolgáltatásai után, amik a Szolgáltatótól független személyekhez köthetőek. Ilyen minden az oldalon feltűntetett tipszter vagy privát tippadó szolgáltatás. Amennyiben a Felhasználók a Szolgáltató oldaláról (kinyeri.hu) vásároltak tipszter szolgáltatást úgy a szolgáltatás meghiúsulása esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatást biztosító személy vagy akár a teljes szolgáltatás cseréjére, pótlására. Amennyiben a szolgáltató tovább képes biztosítani a tippeket más személy vagy szolgáltatás bevonásával a megrendelt időintervallumra, úgy az ilyen típusú értékesítések után felelősségre nem vonható és a pénzvisszatérítés joga sem gyakorolható rajta. Ezen feltételek alól nem mentesítő körülmény, ha az Előfizető kizárólag az érintett tipszter tippjeire tart igényt. Az ilyen magas kockázattal járó szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók kijelentik, hogy tisztában vannak a szolgáltatás kiszámíthatatlanságával és vállalják annak minden velejáróját.

IV. Pénzkeresés: Ranglistás helyezések, küldetések és affiliate (partner program)

Az Oldal a felhasználók által összegyűjtött egyenleg értékét Ft-ban méri, de nem kötelezhető arra, hogy az összeget Ft formájában folyósítja a felhasználók számára. Kifizetések történhetnek azonos értékű ajándékkártya és idegen deviza formájában. Jelenleg minden felhasználó és affiliate azonos értékű kaszinó / sportfogadás egyenleg formájában gyűjtheti be megszerzett egyenlegét kijelölt partnerünk oldalán. Az aktuális partneroldal minden esetben az affiliate oldal kifizetések menüpontjában lesz feltüntetve https://www.kinyeri.hu/affiliate. A kaszinó egyenlegeket partnereink biztosítják és 1x wager azaz egyszeri forgatási követelmény van rajtuk! Amennyiben az oldal a jövőben áttérne az e-wallet kifizetésekre (Srkill, PayPal) úgy az alábbi szabályok lennének érvényesek:

A Szolgáltató, Latrovszky Tamás E.V. (kinyeri.hu) nem minősül foglalkoztatónak, mivel a felhasználói által folytatott önálló tevékenység ellenértéke felhasználói szerződés alapján kerül kifizetésre. Az Oldalon (kinyeri.hu) megszerezhető nem affiliate bevételek magánszemélyek számára is elérhetőek, kifizetésük kérelmezhető. Ide tartoznak a ranglistás helyezésekért, valamint küldetésekért (egyszeri és végtelenszer teljesíthető) járó jutalmak. Az Oldalon jutalomnak minősül tippversenyből származó bevétel, küldetésekből származó bevétel, nyereményjátékokból származó bevétel. Az így megszerzett juttatás az általános szabályok szerint, a magánszemély egyéb jövedelmének minősűl. A Kifizetőt ezesetben a Latrovszky Tamás E.V. (kinyeri.hu) adóelőleg levonási kötelezettség terheli. Jelen jogszabályok szerint ez 13.0% szociális hozzájárulási adó (2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról). Az affiliate (partner program), azaz értékesítés által megszerzett bevételek üzletszerű tevékenységnek minősülnek, így kizárólag számlaképes személyek és cégek jogosultak az abból keletkezett bevételekre. (adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó, cég.) Ide tartozik minden olyan bevétel, ami a meghívói linkeken keresztül keletkezik, vagy Oldalunk szolgáltatásainak értékesítéséből származik. Kifizetés minden esetben csak a kifizetési limit (jelenleg 50.000 Ft) elérésekor kezdeményezhető. A kifizetési limitet nem elérő egyenlegek nem kötelezhetők kifizetésre sem az Oldal fennállása alatt, sem pedig megszűnése után. Nem számlaképes magánszemély kifizetési kérelmének esetében visszatartjuk az affiliate tevékenységből származó bevételeket (amennyiben vannak) és a fennmaradó, leadózott összeg kerül kifizetésre. A kifizetést magánszemélyként igénylő felhasználókat kizárólag az adózott juttatások (bevételek) illetik meg. Ez jelen esetben 13%-os levonást jelent a felhasználók magánszemélyként kezdeményezett kifizetéseiből (50.000 Ft-os kifizetési kérelemnél a felhasználót 43.500 Ft illeti meg. Ez 6.500 Ft-os levonás). A Latrovszky Tamás E.V. kizárólag saját adókötelezettségei után vállal felelősséget. A Latrovszky Tamás E.V. , meghibásodás, tévesen közölt információkból és elírásokból eredő, az egyenleggel összefüggésbe vonható hibák vagy a programmal való visszaélés esetén fenntartja a jogot, az érintett felhasználók egyenlegének visszatartására és módosítására. Tilos olyan személyek meghívása az oldalra, akik egy háztartásban élnek az affiliate meghívójukkal! A kifizetés elutasítását eredményezi, ha kiderül, hogy az affiliate felhasználó meghívottjai vele egy háztartásban élő személyek. Továbbá tilos olyan felhasználók meghívása akik kizárólagos célja az affiliate 5 meghívottjának elérése, és egyébként nem érdekeltek az oldalban. Tilos a meghívottak cselekedetének irányítása annak érdekében, hogy azok hitelesítést nyerjenek. A fent említett esetek mindegyike a kifizetés elutasítását eredményezi, de az affiliate fiók tiltásával is járhat.

V. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

Szerzői Jogok: A Szolgáltatás, valamint az Oldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában. Felhívjuk figyelmét, hogy az Oldal tartalmának átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélés szerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen.

VI. Általános felelősségkizárás

A kinyeri.hu külső és belső keretein belül mindent megvalósít annak érdekében, hogy biztosítsa a weboldalon elérhető Szolgáltatást felhasználóbarát szinten. A kinyeri.hu (https://kinyeri.hu) - nem vállal felelősséget a jelen webhelyen igénybe vett, szolgáltatásban található, azon keresztül leközölt, ott hivatkozott, onnan letöltött vagy ott elért előfizetéshez kötött tartalom, reklám, hír, pontosságáért, megbízhatóságáért, annak elmaradásáért, sem a Szolgáltatással együtt vagy azzal kapcsolatban vagy valamely reklám, egyéb információ, illetve ajánlat eredményeképpen megjelenített megvásárolt, vagy megszerzett bármely szellemi termék, információ, hír, vagy egyéb tartalom minőségéért. Ön ezennel tudomásul veszi, hogy kizárólag saját kockázatára olvassa el, használja fel a leközölt információkat. A 2007. évi CXXXVIII. törvény alapján a Weboldalon elérhető Szolgáltatás nem valósít meg befektetési elemzést, illetve befektetési tanácsadást. A leírtak ismeretében a Felhasználó elfogadja, hogy a Honlapon
elérhető Szolgáltatást kizárólag személyes szórakoztatás, nem pedig haszonszerzés céljából veszi igénybe. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
A Szolgáltató nem felelős semmilyen közvetlen, közvetett vagy következmény kárért, amely az Oldal használatából, illetve amely az Oldalon található információkkal kapcsolatosan merült fel.
A Szolgáltató továbbá felelősséget ugyancsak nem vállal az Oldalon elérhető hivatkozásokon található kaszinó bónuszoknak helyt adó külső oldalak kifogástalan üzemképességéért. A Szolgáltató tiltott szerencsejátékban való részvételt ellenzi. Kizárólag engedélyezett helyeken játsszon, esetleges jogviták esetén engedély nélküli szerencsejáték szervező ellen jogi követelésnek helye nincs. Az engedély meglétéről a Felhasználó felelőssége tájékozódni. A Felhasználó felelőssége továbbá informálódni arról is, hogy egy bizonyos kaszinójátékot, sportfogadást és az ezekbe történő befizetést a jogszabály engedélyezi számára.
A Szolgáltató törekszik arra, hogy az esetleges technikai hibák a lehető legkisebb mértékben okozzanak fennakadásokat az Oldal működésében. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a webhelyen feltüntetett adatok és információk olyan fájlban vagy formátumban állnak rendelkezésre, amely nem mentes a hibáktól. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy a kérdéses problémák nem fognak fennakadásokat okozni az általa nyújtott szolgáltatásban, illetve nem fogják egyéb módon befolyásolni annak működését.

VII. Adatvédelem

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezik.